هر روز هفته شنبه تا چهارشنبه ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰

نگهداری سیستم خورشیدی

نگهداری سیستم خورشیدی

 نگهداری سیستم خورشیدی قدم اول در محل اینورتر: از یک ولت سنج و یک آمپر سنج برای وارسی و یادداشت ولتاژ و جریان ورودی در ظرف DC و میزان جریان و ولتاژ در طرف AC اینورتر استفاده کنید. چراغهای LED را چک کنید و از روشن بودن آنها به نشانه کارکرد درست اینورتر ... ادامه مطلب...